Achtergrond informatie over het Korps Mariniers...          Mariniers homepage

Achtergrondinformatie: Het Korps Mariniers is in de 17de eeuw opgericht 10 december 1665 op initiatief van Admiraal de Ruyter en Raadspensionaris Johan de Witt. De reden hiervoor was dat men op de vloot behoefte had aan goed getrainde zeesoldaten voor het enteren van vijandelijke schepen. Alhoewel het Korps Mariniers vandaag de dag veel breder opereert, is deze taak nog steeds zeer actueel.
Het Korps Mariniers vormt een amfibisch, expeditionaire strijdmacht met een hoge operationele gereedheid, getraind en uitgerust om overal ter wereld te worden ingezet. De jaarlijkse trainingscyclus bereidt de Nederlandse mariniers voor op operaties in alle klimatologische en geografische omstandigheden, van arctische tot jungle en van bergachtig terrein en woestijn tot verstedelijkte gebieden.
Het Hoofdkwartier, de Van Ghentkazerne en het Mariniers Opleidings Centrum bevinden zich in Rotterdam. Het gros van de operationele eenheden, de Groep Operationele Eenheden Mariniers (GOEM), is ondergebracht in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn: het 1ste - en 2de Mariniersbataljon. Van het 3de Mariniersbataljon zijn twee compagnieŽn permanent gestationeerd in de Nederlandse Antillen en Aruba. De overige eenheden van dit bataljon zullen worden gelegerd in de Marinierskazerne Buitenveld te Den Helder.
Alle gevechtsondersteuning is ondergebracht in het Gevechtssteunbataljon met daarin een 120mm Mortiercompagnie, een Stinger Tegen-Luchtdoelenpeloton, een Genieverkenningspeloton en de maritieme Special Forces. De twee overige GOEM-eenheden zijn het Amfibisch Ondersteuningsbataljon, gelegerd in de Joost Dourleinkazerne te Texel, met daarin de Amphibious Beach Unit en de landingsvaartuigen (LCVPs en LCUs) en een Logistiek Bataljon.

Taken: Nationaal is het Korps Mariniers belast met het leveren van verschillende vormen van militaire bijstand, zoals hulp tijdens wateroverlast of het verlenen van steun aan het openbaar gezag voor het handhaven van de openbare orde. Het kan echter ook bijstand in geval van gijzelingen betekenen. Daarnaast draagt het bij aan de externe verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba. Voor NAVO-taken levert het Korps Mariniers eenheden aan de Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT) en de Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). SACLANT heeft onder meer de United Kingdom/Netherlands Amphibious Force tot zijn beschikking, een samenwerkingsverband van de Britse en Nederlandse marine. Sinds het begin van de jaren zeventig maken eenheden van het Korps Mariniers deel uit van een Britse mariniersbrigade, de 3 Commando Brigade; tezamen vormen ze de UK/NL Landing Force. De kern van de Nederlandse bijdrage hieraan, alles bij elkaar zon duizend man, bestaat uit het 1ste mariniersbataljon. Een tweede bataljon is beschikbaar voor de High Readiness Initial Entry Forces van de NAVO.
Sinds enige tijd neemt het Korps Mariniers ook deel aan de Combined Amphibious Force Mediterranean (CAFMED), een snel inzetbare amfibische strijdmacht voor de Zuidflank van het NA-VO-verdragsgebied. Verder doet het samen met Italiaanse, Franse en Britse collegas mee aan het Europees Amfibisch Initiatief.
De vierde en laatste taak is het leveren van een bijdrage aan het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Het gaat hier dan met name om deelname aan Peace Support Operations. Vanaf 1991 zijn de mariniers actief betrokken geweest bij zes van deze nieuwe opdrachten:

Provide Comfort (Irak, 1991);
UNTAC (Cambodja 1992-1993);
UNMIH (Haiti 1995-1996);
SFOR/Deliberate Force (BosniŽ 1995);
AFOR/Allied Harbour (AlbaniŽ 1999) en
UNMEE (EthiopiŽ/Eritrea 2000-2001)