Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap, of kunst, of van diens rechtverkrijgenden om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

(Artikel 1 Auteurswet 1912)

 

 

 

 

 

"Opzettelijke schending van het auteursrecht zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende geldt in Nederland als een misdrijf....."

Zo luiden enkele regels van het auteursrecht, maar zo streng wil ik het niet stellen. Andere regels zeggen ook dat je best een kopie voor 'eigengebruik' mag maken.
De verhalen zijn niet volledig gepubliceerd op de site. Wil je wel een volledige versie, neem dan contact op met mij. <roci.tukker@ziggo.nl>
Alle verhalen op deze site zijn van de hand van Rob Tukker, van mijzelf dus.

Ik wens een ieder veel leesplezier toe...

Rob Tukker